Vị trí Nhân viên kế toán tổng hợp
Nơi làm việc Tp. Hồ Chí Minh
Giới tính Nữ
Số lượng 1
Ngày hết hạn 28/02/2015
Nội dung

TUYỂN KẾ TOÁN TỔNG HỢP

 

I. Nhiệm vụ cụ thể:

1. Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.

2. Kiểm tra các định khoản các nghiệp vụ phát sinh.

3. Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp

4. Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết.

5. Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao,TSCĐ,công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế, .......

6. Tổng hợp, tính giá thành sản phẩm, kiểm tra định mức sử dụng nguyên vật liệu.

7. Theo dõi công nợ, quản lý tổng quát công nợ toàn công ty.

8. Lập báo cáo tài chính, báo cáo quản trị theo từng tháng, quí, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết.

9. Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán.

10. Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại các đơn vị cơ sở.

11. Cải tiến phương pháp hạch toán và chế độ báo cáo.

12. Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.

13. Cung cấp số liệu Cho Ban Giám Đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu.

14. Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của phụ trách phòng KT-TV.

15. Kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục cải tiến

II/ Tiêu chuẩn:

1. Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên thuộc ngành kế toán,kiểm toán, tài chính, có kinh nghiệm từ 03 năm trở lên ở vị trí Kế toán tổng hợp.

2. Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán.

3. Tự tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công .

4. Biết tổng hợp và phân tích báo cáo. Thi hành nhiệm vụ chính xác và đúng qui định.

5. Có kiến thức cơ bản về công nghệ qui trình sản xuất trong công ty

6. Sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm excel, phầm mềm kế toán)

7. Ưu tiên các ứng viên đã từng làm ở vị trí tương tự cho các công ty sản xuất.