Ngày 04/7/2008, Công ty Life Window và Rehau - Nhà cung cấp giải pháp polymer được đánh giá cao trên toàn thế giới hiện nay đã tiến hành ký kết hợp đồng cung cấp dài hạn sản phẩm profile uPVC